Onderwijs en ontwikkeling

Bij alles wat we doen op de St.Bernadette vragen we ons af: wat wordt een kind er beter van? Dat betekent dat we meer aanbieden dan alleen de basisvakken. Een kind kan op zoveel manieren groeien, zowel qua kennis en inzicht als persoonlijkheid.

Natuurlijk, lezen, taal en rekenen zijn belangrijk. Zij vormen het fundament in de ontwikkeling van een kind. Maar wat op dat fundament gebouwd wordt, is minstens zo waardevol. Ons doel is om een kind zoveel bagage mee te geven dat hij met vertrouwen zijn weg in het leven kan vervolgen.

De beste versie van jezelf worden

Dat is voor ieder kind anders. De kunst van onderwijs is om die verschillen te onderkennen. Wat zijn de individuele behoeften van een kind en hoe kunnen we daar zo goed mogelijk op aansluiten? Daar zijn we op de St. Bernadette elke dag mee bezig. Leerlingen hebben hun eigen groep als veilige basis. Maar als het ze verder brengt, aarzelen we ook niet om kinderen van hetzelfde niveau uit andere groepen bij elkaar te zetten.

We dagen onze leerlingen uit om de beste versie van zichzelf te worden en hun talenten te ontdekken. Hoe goed ben je in gymnastiek of zwemmen? Heb je groene vingers? Vind je muziek maken leuk of knutselen? Ga lekker je gang, probeer het maar uit. Vertrouwen in het leven ontstaat, als kinderen hun eigen kracht vinden.

En het wordt versterkt als kinderen leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. De taak van onze leerkrachten is om kinderen te coachen en te begeleiden, niet om ze alles uit handen te nemen. Veelzeggend is dat op de St. Bernadette ouders, leerkrachten en kinderen samen gesprekken voeren over de te behalen leerdoelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Of uw kind met een lach op zijn gezicht uit school komt, hangt niet alleen af van wat hij heeft opgestoken die dag, maar ook hoe hij de omgang met zijn medeleerlingen en leerkracht heeft ervaren. Een prettig schoolklimaat maak je samen. Door onder meer naar elkaar te luisteren, rekening met elkaar te houden en samen te werken. Dat gaat niet vanzelf. Jong als ze zijn moet je kinderen opvoeden in dit gedrag. Op de St. Bernadette hechten we veel waarde aan die sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze leerkrachten houden in de gaten hoe een kind in zijn vel zit en zich verhoudt tot anderen. Ook hier werkt de kleinschaligheid van de school in ons voordeel: er ontgaat ons weinig. Als het nodig is nemen we een kind of kinderen apart, sturen we gedrag bij en belonen we positief gedrag. In dit samenspel groeit niet alleen de eigen persoonlijkheid, maar ook het wij-gevoel op school.