Praktisch

De St. Bernadetteschool telt nu om en nabij zeventig leerlingen. Zij zijn verdeeld over vier combinatiegroepen (1/2,3/4,5/6 en 7/8). Het team bestaat uit dertien medewerkers.

Schooltijden

De St. Bernadetteschool werkt met een continurooster. Uw kind is aaneengesloten op school en luncht ook bij ons.

De schooltijden zijn:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur
  • Woensdag: 8.30 uur – 12.00 uur

Kinderopvang De Klointjes

Twee ochtenden in de week (op maandag en woensdag) komen de ‘kleintjes’ naar onze school. Wij bieden onderdak aan peuteropvang ‘De Klointjes’ van Stichting Kinderopvang Koggenland. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers onderhouden nauwe contacten en peuters en kleuters spelen regelmatig met elkaar. Als de kleintjes wat groter worden, kunnen zij zo met een vertrouwd gevoel instromen op de basisschool (groep 1/2)

Klachtenregeling

De St. Bernadetteschool staat voor een veilige en integere schoolomgeving. Mocht u vragen, klachten of twijfels hebben over gedrag op onze school, dan kunt u dat -vertrouwelijk -melden bij onze vertrouwenspersoon Eveline Schoordijk (tel. 0229 -561 456, e-mail: eveline.schoordijk@skowf). Hier vindt u de klachtenregeling van SKO Westfriesland.

Vakanties, vrije dagen en schoolgids

Wilt u weten wanneer uw kind vrij is? Hier ziet u wanneer de vakanties en studiedagen gepland zijn.

Op de St. Bernadetteschool groeien we natuurlijk samen. Hoe we dat doen staat uitvoerig beschreven in onze schoolgids.

Bewegingsonderwijs

De St. Bernadette heeft een volledig uitgeruste gymzaal op een bijzondere plek. Wie kan zeggen dat hij of zij gymt in een kerk? Die kerk staat pal naast ons schoolplein. Wij proberen ons bewegingsonderwijs zoveel mogelijk door vakspecialisten te laten geven.

Engels

‘Yes’, ‘no’ en nog veel meer. Van groep 1 tot en met 8 geven we les in Engels. Je wereld wordt zoveel groter als je deze internationale taal beheerst.

Leerlingenraad

Op school neem je als team dagelijks beslissingen die leerlingen aangaan. Maar soms is het goed om een stap terug te doen en leerlingen zelf naar hun mening te vragen. Bijvoorbeeld als je een schoolplein opnieuw gaat inrichten of een fancy fair georganiseerd hebt en je je afvraagt waarvoor je de opbrengsten gaat gebruiken. We hebben een leerlingenraad die ons bij dit soort onderwerpen adviseert. De leerlingenraad bestaat in principe uit zes leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Zij worden in een heuse verkiezingsstrijd gekozen door hun medeleerlingen.

Anti-pestbeleid

We voeren op school een actief anti-pestbeleid met duidelijke schoolafspraken. Want één ding is zeker: pas als kinderen zich op hun gemak en veilig voelen, komen zij tot leren. Dat benadrukt nogmaals het belang van een harmonieus schoolleven en persoonlijk welbevinden. Niet voor niets zeggen we op de St. Bernadette: eerst het kind, dan de leerling.

Aanmelden

Wanneer uw zoon of dochter vier jaar is, mag het naar de basisschool. We verwelkom hem of haar dan graag. U kunt hier ons inschrijfformulier vinden. Natuurlijk bent u altijd van harte welkom voor een rondleiding. Wilt u een rondleiding? Maak dan een afspraak. U kunt hier onze contactgegevens vinden.

Passend onderwijs

Zijn er signalen dat een leerling moeite heeft met de lesstof, juist makkelijk leert of gedragsmatig uit de pas loopt, dan wordt dat besproken met de intern begeleider. Als dat extra zorg tot gevolg heeft, gaan we natuurlijk ook in overleg met ouders. Eventueel betrekken we een van onze specialisten bij de aanpak. Kinderen hebben recht op passend onderwijs. Hoe we dat op de St. Bernadette waarmaken staat in het (nog invullen) schoolondersteuningsplan.

Vragen?

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.