Ouders

Kinderen ontwikkelen zich beter, als school en ouders nauw samenwerken. Op de St. Bernadetteschool doen we ons best om niet alleen kinderen, maar ook ouders zich bij ons thuis te laten voelen.

Als het goed is wordt de St. Bernadette voor u als ouder een open boek tijdens de schoolcarrière van uw kind. We houden u op de hoogte van alles wat hij meemaakt. In ons Bernadette Bulletin delen we nieuws en foto’s over de school en onze activiteiten. Via de Parro-app bericht de leerkracht u over zaken in de groep.

Ouder/kindgesprekken

Meerdere keren in het jaar nodigen we u op school uit om de vorderingen te bespreken van uw kind. Die is bij deze gesprekken ook zelf aanwezig. Wij vinden het belangrijk dat er afstemming is tussen wat we van elkaar kunnen verwachten en aan welke doelen uw kind gaat werken. Dit draagt ook bij aan de zelfstandigheid van leerlingen. Naast deze ouder/kind gesprekken heeft u natuurlijk altijd de gelegenheid om leerkrachten of directie apart te spreken, als u daar behoefte aan heeft.

Oudercommissie

Nog leuker vinden we het als u actief wordt op school. Wij streven voor onze leerlingen een rijk schoolleven na met excursies, het vieren van feesten (Sinterklaas, kerst) schoolreisjes en sportevenementen. Daarbij kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Gelukkig hebben we een energieke oudercommissie waarop we altijd een beroep kunnen doen. De oudercommissie beheert ook de vrijwillige ouderbijdrage, waarmee we activiteiten buiten het lesprogramma om mogelijk kunnen maken.

Medezeggenschapsraad

Bij belangrijke thema’s en ontwikkelingen voor onze school organiseren we graag een ouderpanel om de mening en ideeën van ouders te horen. Zo betrekken we hen ook bij de uitbreiding van onze school. Meer structureel praten ouders mee over het schoolbeleid in de Medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij rouleren volgens een rooster van aftreden.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De St. Bernadette maakt deel uit van SKO West-Friesland. School overstijgende zaken binnen SKO West-Friesland worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR van onze school vaardigt één persoon af naar de GMR.

Medezeggenschapsraad

Bij belangrijke thema’s en ontwikkelingen voor onze school organiseren we graag een ouderpanel om de mening en ideeën van ouders te horen. Zo betrekken we hen ook bij de uitbreiding van onze school. Meer structureel praten ouders mee over het schoolbeleid in de Medezeggenschapsraad (MR). Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Zij rouleren volgens een rooster van aftreden. Het jaarplan van de MR kunt u inzien via deze link. Daarnaast heeft de MR een flyer ontworpen